O Stacheme

Spoločnosť STACHEMA bola založená v roku 1991 na Slovensku, následne v roku 1992 v Českej republike a v súčasnej dobe je jedným z popredných výrobcov a dodávateľov kompletného sortimentu stavebnej chémie, materiálov pre povrchové úpravy fasád, chemických prípravkov a špeciálnych hmôt.

 

 

Od roku 2013 je firma STACHEMA delená do jednotlivých divízií - Divízia Betón, Divízia Povrchové úpravy a Divízia Servis.

Výrobný sortiment divízií zahrňuje prísady do betónov a mált, systémy určené k ochrane a povrchovej úprave fasád a stavebných konštrukcií, omietok, betónu a zatepľovacích systémov. Ďalej zahrňuje výrobky pre úpravu povrchov interiérov, materiály pre impregnáciu a povrchovou úpravu dreva a širokú radu úžitkovej chémie.

 

 Pre skvalitnenie služieb v oblasti technického servisu zákazníkom, poskytovanie nestranných a vysoko objektívnych skúšok slúži akreditované skúšobné laboratórium.

 Celý sortiment firmy STACHEMA je na území Slovenskej republiky ponúkaný v rámci firemných zastúpení, v Čechách prostredníctvom spoločnosti STACHEMA CZ, s.r.o.. a na trhoch nových členských štátov EU a východnej Európy formou dcérskych spoločností a preverených dlhodobých obchodných partnerov.


Divízia Betón

Materiály pre výrobu betonov a mált:

  • Superplastifikátory na báze polykarboxylátov (hyperplastifikátory)
  • Superplastifikátory
  • Plastifikátory
  • Prísady pre vibrolisované výrobky
  • Prevzdušňovacie prísady
  • Superplastifikátory pre betónovanie za mrazu
  • Urýchľovače tuhnutia a tvrdnutia pre striekané betóny
  • Superplastifikátory pre striekané betóny
  • Urýchľovače tuhnutia a tvrdnutia betónu
  • Spomaľujúce prísady
  • Odformovacie prostriedky
  • Prostriedok pre ošetrenie povrchu betónu
  • Zmesi pre opravy betónu
  • Expanzné malty pre zálievky
  • Prostriedok pre čistenie betónu
  • Hydrofobizačné prostriedky
  • Vlákna pre modifikované malty a betóny
  • Prášková prímes do betónových zmesí
  • Stabilizátory betónových zmesí
  • Prísady do mált 

 

Divízia Povrchové úpravy

Špeciálne malty 

 • Reprofilačné malty na opravy betónových konštrukcií
 • Opravné a kozmetické malty na betón
 • Cementové adhézne mostíky
 • Samonivelčné hmoty
 • Hydroizolačné hmoty
 • Špeciálne zálievky
 • Malty, lepidla a stierky pre zatepľovacie systémy
 • Lepidla na obklady a dlažby
 • Špárovacie hmoty
 • Tesniace cementové malty

 Chemické prípravky

 • Lignofix–ochrana dreva
 • Laguna – bazénová chémie
 • Protipliesňové prípravky
 • Protipožiarne nátery
 • Anti-graffitiprogram
 • Dezinfekčné prípravky
 • Prípravky proti hmyzu
 • Veterinárne prípravky
 • Organické syntézy, zákazková a zmluvná výroba

 Povrchové úpravy 

 • Fasádne farby
 • Interiérové farby
 • Nátery na betónové konštrukcie
 • Omietkoviny
 • Penetrácia
 • Lazúrovacie laky
 • Emaily pre vnútorné i vonkajšie použitie
 • Hydroizolačné prostriedky
 • Hydrofobizačné nátery
 • Tónovacie pasty
 • Zatepľovacie systémy

 

 

Divízia Servis

Pre skvalitnenie služieb v oblasti technického servisu zákazníkom, poskytovanie nestranných a vysoko objektívnych skúšok slúži akreditované skúšobné laboratórium.

Certifikácia a ISO

Spoločnosť Stachema už v roku 1998 splnila podmienky pre udelenie certifikátu zhody systému riadenia kvality ISO 9001. Po splnení noriem Európskej únie z oboru stavebnej chémie a certifikácie výrobkov na trhu EU sme držitelia osvedčenia – certifikát pre skupiny výrobkov že sortiment stavebnej chémie a prísad podliehajú splneniu požiadaviek.

  

Akreditované skúšobné laboratórium - skúšobné laboratórium slúži ako prostriedok pre ďalšie rozšírenia skvalitnenie služieb v oblasti technického servisu poskytovaného cieľovej  skupine našich odberateľov a obchodných partnerov. Naším cieľom je poskytovanie nestranných a vysoko objektívnych výsledkov skúšok všetkým obchodným partnerom, ktorí o to prejavia záujem. Skúšobné laboratórium našej spoločnosti získalo v roku 2009 Osvedčenie o akreditácií potvrdzujúci splnenie akreditačných kritérií.

 

Používame súbory cookies

Táto webová stránka používa cookies a iné sledovacie nástroje na zlepšenie užívateľských prostredí, zobrazenie prispôsobeného obsahu a reklám, analýzy návštevnosti webových stránok a návštevnosť.

upravte predvoľby

Nastavenia cookies

Prispôsobte súbory cookie podľa kategórie, v súlade s vlastnými preferenciami.

Potrebné cookies

Niektoré cookies sú potrebné na zabezpečenie základnej funkčnosti. Bez týchto cookies nebude stránka správne fungovať. V predvolenom nastavení sú aktivované a nemôžu byť vypnuté.

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhajú zlepšiť naše webové stránky zhromažďovaním informácií a hlásenia o jeho používaní.

Marketingové cookies

Marketingové cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov cez webové stránky, ktoré umožňujú vlastníkom stránok zobrazovať relevantné a zapájajúce reklamy.