Lignofix ODSTRAŇOVAČ

Prípravok na odstraňovanie lepidiel a farieb

Kvapalný prípravok na odstraňovanie nezaschnutých, čiastočne alebo úplne zaschnutých lepidiel a farieb, na čistenie pracovných pomôcok a strojov. Je vhodný aj k odstraňovaniu nezreagovaných polyuretánových lepidiel či PUR pien. Nehodí sa na odstraňovanie zvyškov lepidiel a farieb zo silno nasiakavých alebo poréznych plôch.