Lignofix RIEDIDLO S 6300

Systémové riedidlo k laku Lignofix EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK

Lignofix RIEDIDLO je systémové riedidlo k výrobku Lignofix EPOXIDOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK a je možné ho použiť k riedeniu dvoujzožkových epoxidových náterov, pričom vždy doporučujeme konzultovať kompatibilitu s výrobcom náteru. Riedidlo sa dá použiť tiež k čišteniu pracovného náradia napr. štetcov použitých k aplikácií dvoujzožkového epoxidového náteru.