Lignofix RIEDIDLO U 6002

Systémové riedidlo k laku Lignofix POLYURETANOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK

Lignofix RIEDIDLO U 6002 je systémové riedidlo k výrobku Lignofix POLYURETANOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ LAK a je možné ho použiť k riedeniu dvojzložkových polyuretanových náterov, pričom vždy doporučujeme konzultovať kompatibilitu s výrobcom náteru. Riedidlo je možné použiť tiež k čišteniu pracovného náradia napr. štetcov použitých k aplikácií dvojzložkového polyuretanového náteru.